mr. dr. J.G.A. (Jack) Linssen

Jack Linssen

Advocaat

Contacgegevens
Tel. : 013-584 14 84
Fax : 013-584 14 85
E-mail : jlinssen@jlinssen.nl

 

 

Specialisme
- civiel recht

Opleiding
Rechtsgeleerdheid

Over

Jack Linssen studeerde rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit  Nijmegen (momenteel: Radboud Universiteit).

Van 1985 tot 2000 was Jack werkzaam als universitair docent burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (momenteel: Universiteit van Tilburg), vakgroep privaatrecht. In deze periode heeft Jack vooral de reguliere vakken burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht gedoceerd. Daarnaast heeft Jack ook diverse keuzevakken waaronder burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht, rechtsvergelijkend contractenrecht en algemeen procesrecht gedoceerd.

In 2001 is Jack gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Brabant op het onderwerp “Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking”.

In 1996 is Jack beëdigd als advocaat in het arrondissement Zeeland en West-Brabant.

Jack houdt zich als advocaat vooral bezig met het ondernemingsrecht, algemeen contractenrecht, goederenrecht, arbeidsrecht, huurrecht en industriële- en intellectuele eigendom.

Rechtsgebiedenregister

Jack Linssen staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

 • algemene praktijk;
 • ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie is Jack verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nevenactiviteiten

Jack heeft een grote staat van dienst en is op diverse vlakken werkzaam. Zo heeft Jack in de loop der jaren diverse neveNactiviteiten verricht.

 • 1983-1985 redacteur Ars Aequi.
 • 1985-1988 redacteur Ars Aequi Libri.
 • 1992-1997 auteur van de rubriek recente rechtspraak burgerlijk recht voor het tijdschrift WPNR.
 • 1997 organisatie van het congres over het toenmalige “Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering” en redacteur van het naar aanleiding hiervan bij W.E.J. Tjeenk Willink in 1997 uitgegeven boek.
 • 1998-1999 adviseur van de staat Oekraïne in het kader van de vernieuwing van het wetboek burgerlijke rechtsvordering in de Oekraïne.
 • 1992-1993 auteur van een reeks artikelen voor het Advocatenblad voorafgaande aan en kort na de invoering van het huidige Burgerlijk Wetboek. Deze artikelen zijn in 1993 door W.E.J. Tjeenk Willink in boekvorm uitgegeven: “Van Nieuw BW naar BW”.
 • 2005 spreker op het internationele congres over “Unjust Enrichment” in Amsterdam, met als onderwerp: “Remedies for Wrongdoing – The Measure of Recovery”, gepubliceerd in de European Review of Private Law 2006.
 • 2007-2014 redacteur Monografieën Burgerlijk Procesrecht.
 • 2002-heden redacteur van het tijdschrift JBPr (Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht).
 • In de periode van 1992 tot heden heeft Jack een omvangrijk aantal cursussen voor met name advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en accountants verzorgd op het terrein van het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht; deze cursussen werden onder meer verzorgd voor: PAO Universiteit Tilburg, CPO Radboud Universiteit Nijmegen, PAO Rijksuniversiteit Leiden en een aantal grotere advocatentoren. Gedurende een aantal jaren heeft Jack het vak burgerlijk procesrecht ook gedoceerd voor de beroepsopleiding advocatuur. Voorts heeft Jack een reeks afzonderlijke PAO bijeenkomsten verzorgd voor enkele grotere advocatenkantoren.
 • 2008 Inleiding voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht over het “Bewijsbeslag”, uitgegeven bij Boom Juridische Uitgevers in 2009.
 • 2011-2013 voorzitter NAO-arbitragecollege.
 • 2015-heden redacteur van het Advocatenblad.
 • Voorts heeft Jack sedert 1984 een aantal publicaties verzorgd, met name op het terrein van het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht.