Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op onze website(s) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat een gedeelte van de hierop weergegeven informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website(s) kan dan ook geenszins enig recht worden ontleend. Linssen De Ruijter Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.ldr-advocaten.nl, www.ldradvocaten.nl, www.linssenderuijter.nl, alsook enige andere website van Linssen De Ruijter Advocaten.

Op de website(s) van Linssen De Ruijter Advocaten, www.ldr-advocaten.nl, alsook www.ldradvocaten.nl en www.linssenderuijter.nl, alsook enige andere website van Linssen De Ruijter Advocaten kunnen knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links zijn opgenomen om  naar andere webpagina’s dan die van Linssen De Ruijter Advocaten te verwijzen of andere dan webpagina’s van Linssen De Ruijter Advocaten te (kunnen) promoten of delen op sociale (media) netwerken, dan wel websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Linssen De Ruijter Advocaten kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

Linssen De Ruijter Advocaten behoudt zich ieder intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de op deze website gepresenteerde  en geformuleerde informatie voor. De informatie op deze website mag geenszins zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Linssen De Ruijter Advocaten worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, gekopieerd en/of doorgelinkt. Een en ander in de ruimste zin des woords.