Cookies

Linssen De Ruijter Advocaten maakt gebruik van cookies

De website van Linssen De Ruijter Advocaten maakt gebruik van zogeheten “cookies” van onder meer Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen, alsook rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Derden kunnen deze informatie elders ter beschikking stellen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover een andere  partij deze informatie namens de derde(n) verwerkt. Door gebruik te maken van de website(s) van Linssen De Ruijter Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derden op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals onder ‘Gebruik social media’ van het privacy statement is omschreven. Linssen De Ruijter Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door enige derde partij.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacystatement.